Soprany

L.p. Nazwisko i imię
1 Jankowiak Roksana
2 Kamyczek Maria
3 Katarzyńska Teresa
4 Krajewska Zuzanna
5 Mańka Ewa
6 Markowska Kinga
7 Markowska Marta
8 Musielak Maria
9 Prałat Ewa
10 Raczyńska Maria
11 Walkowiak Barbara

Alty

L.p. Nazwisko i imię
1 Bajer Maria
2 Bednarek Teresa
3 Biernaczyk Agata
4 Burdziuk Grażyna
5 Kowalczyk Małgorzata
6 Markowska Agnieszka
7 Olejniczak Wanda
8 Poprawska Elżbieta
9 Wojtkowiak Gertruda

Tenory

L.p. Nazwisko i imię
1 Adamczak Józef
2 Bednarek Stanisław
3 Kowalczyk Marian
4 Para Kinga
5 Raburski Waldemar
6 Rogasik-Kurzawa Izabela
7 Wojtkowiak Tadeusz

Basy

L.p. Nazwisko i imię
1 Juszczak Mirosław
2 Musielak Zbigniew
3 Serafinowski Marek
4 Stachowiak Kazimierz