HANNA MARKOWSKA, dyrygent chóru "Krzemień", jest absolwentką Poznańskiej Akademii Muzycznej, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki.

Jest mieszkanką Leszna, gdzie prowadzi zajęcia umuzykalniające dla dzieci przedszkolnych.
Pracuje również jako nauczyciel w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Długich Starych.

W listopadzie 2012 roku Hanna Markowska została wyróżniona przez Prezydenta Miasta Leszna i Radę Miejską za zaangażowanie w działalność na rzecz miasta.

-->> WYRÓŻNIENIE <<--