Prezes - Maria Kamyczek

Członek zarządu - Maria Raczyńska

Członek zarządu - Mirosław Juszczak

Skarbnik - Wanda Olejniczak

Komisja rewizyjna - Grażyna Burdziuk

Komisja rewizyjna - Kazimierz Stachowiak

Kronikarz - Kinga Para

Obsługa Facebooka - Izabela Rogasik-Kurzawa