Chór mieszany "Krzemień" z Krzemieniewa, działający przy Gminnym Centrum Kultury, zawiązał się spontanicznie
1 października 1997 r. Obecnie liczy ok. 30 osób, tworzących barwną wielopokoleniową społeczność, połączoną pasją wspólnego śpiewania.

Twórcą i dyrygentem chóru jest Hanna Markowska - absolwentka Poznańskiej Akademii Muzycznej, Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki. W 2004 r. została uhonorowana nagrodą dla najlepszego dyrygenta XXIX Święta Pieśni i Muzyki Południowo-Zachodniej Wielkopolski.

Repertuar "Krzemienia" obejmuje literaturę muzyczną różnych epok i stylów: od utworów sakralnych, poprzez pieśni wybitnych polskich kompozytorów (S. Moniuszko, F. Chopin), aż po ludowe przyśpiewki. Chór wykonuje także utwory obcojęzyczne, m.in. po francusku, holendersku i bułgarsku.

"Krzemień" najczęściej koncertuje w Wielkopolsce, przygotowując koncerty autorskie, biorąc udział w przeglądach chórów oraz zapewniając oprawę muzyczną lokalnych uroczystości; oklaskiwała go jednak również publiczność w Niemczech, Bułgarii i Holandii.

Chór "Krzemień" kilkakrotnie zdobywał laury dorocznego święta Pieśni i Muzyki Południowo-Zachodniej Wielkopolski, a w 2003 r. został wyróżniony za interpretację utworu ludowego podczas XIV Wielkopolskich Konfrontacji Chórów w Kole. W styczniu 2005 r. zespół uczestniczył w biciu rekordu Guinnessa w śpiewaniu kolęd i pastorałek.
W 2007 r., z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia, chór wydał pamiątkową płytę z wybranymi utworami; wiosną 2012 r. nagrał natomiast demo na potrzeby II Międzyrzeckiej Uczty Chórów Amatorskich MUCHA.

Szczególnym wydarzeniem w historii chóru "Krzemień" był wspólny koncert kolędowy z Alicją Majewską i Włodzimierzem Korczem, który odbył się w styczniu 2013 r. w Drobninie - kilka utworów Goście wykonali bowiem z towarzyszeniem chóru. "Krzemień" zaprezentował też kolędy i pastorałki z własnego repertuaru.

Poszukując inspiracji i cennych doświadczeń, chór "Krzemień" próbuje swoich sił w różnych gatunkach muzycznych. W lutym 2013 r. grupa chórzystów wraz z dyrygentem wzięła udział w III Międzynarodowych Warsztatach GOSPEL Leszno/Osieczna, zakończonych wspólnym koncertem wszystkich uczestników warsztatów w Klasztorze OO. Franciszkanów w Osiecznej.

W rodzinnym środowisku chór "Krzemień" chce wzruszać, bawić i rozśmieszać, a przy okazji zabrać słuchaczy na przejażdżkę kulturalną. Z niesłabnącym apetytem kosztuje coraz to nowe smaki muzyczne, czerpiąc z tego nieskrywaną radość. Zespół co roku organizuje wspaniałe Bale Karnawałowe, które stały się już tradycją, podobnie, jak warsztaty wokalne w Kletnie (Kotlina Kłodzka), gdzie chórzyści doskonalą swoje umiejętności i dopracowują repertuar.

Próby chóru odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00
w pomieszczeniach Gminnego Centrum Kultury
w Krzemieniewie lub w Garzynie.
Wszystkich miłośników muzyki chóralnej
serdecznie zapraszamy!